A kam ďalej?

Tu je niekoľko návrhov na budúce trasy. Pri návšteve väčšieho mesta bude treba
aicky pripočítať približne 5 až 20 km navyše za každé jedno mesto.

Jedná sa o odhady vzdialenosti a časov, ktoré vypočítal Google maps.

Pre porovnanie, naše predchádzajúce tripy mali podľa Google maps nasledujúce
parametre voči reálnym vzdialenostiam a časom:

2011 - 2380 km (26h) - reálne 2433 km (5 dní)
2012 - 3781 km (41h) - reálne 4048 km (8 dní)
2013 - 2792 km (37h) - reálne 3004 km (7 dní)
2014 - 2930 km (37h) - reálne 3022 km (5 dní)

Kategórie trás:

Krátke trasy

Jednoduché krátke výlety do okolitých krajín o celkovej dĺžke približne do 3000km.

Stredné trasy

Bežné tripy po Európe. Celková dĺžka do 6000km.

Dlhé trasy

Dlhé tripy cez väčšie množstvo krajín, alebo do veľkej vzdialenosti o celkovej dĺžke do 10000km.

Extra trasy

Extra dlhé trasy o celkovej dĺžke nad 10000km. Často sa jedná o trasu prechádzajúcu aj cez viacero kontinentov.